Tester et nettoyage injecteurs essence

Testen en reinigen benzineverstuivers 

Het testen en reinigen van benzine injectoren wordt steeds belangrijker. Onderdelen zijn duur en systemen gevoeliger. Bovendien nemen de inspuitdrukken steeds verder toe. Een betrouwbare testuitslag is dus van belang. Met deze nieuwe testbank kunnen alle moderne benzine injectoren over de hele range getest en gereinigd worden. De testbank is voorbereid op de toekomst. Wanneer u een set verstuivers binnen brengt of opstuurt naar AD DIESEL CENTER is cilinder nummering wel een goede tip. Graag weten we ook wat de klacht in het voertuig is voor een deskundig advies.